Kurser

Kursens upplägg

Certifierande kurs, 1 dag.

Du lär dig nyttan med hijama och hur man praktiserar hijama på ett säkert och professionellt sätt. Hijamainstitutets certifierade grundare undervisar kursen. Både män och kvinnor är välkomna att registera sig.

Hijama/ Våtkoppning

Del 1 - Introduktion

 • Historik – hijama och koppningsterapi
 • Olika sorters koppningsterapi- våtkoppning, torrkoppning, eldkoppning, koppningsmassage
 • Hijama och islamisk medicin

Del 2 – Hijama inom Islam

 • Allmänna hadither om hijama
 • Hijama och fasta
 • Vart på kroppen ska man sätta kopparna?
 • Sunnahpunkter
 • När ska hijama utföras?
 • Ruqiya och hijama

Del 3 - Anatomi

 • Skelettet
 • Blodproduktionen i kroppen
 • Hijama vs bloddonation
 • Andning, svettning och andra sätt att rena kroppen
 • Dr. Parkers forskning avseende hijama

Del 4 - Medicinska tillstånd

 • Hälso- och säkerhets aspekt av hijama
 • Barn
 • Graviditet
 • Områden som INTE får koppas
 • Hjärtsjukdomar och blodförtunnande
 • Diabetes, blodbrist
 • Blodtryck och kolesterol
 • Första hjälpen

Del 5 - Smittorisk

 • Vad smittar och hur?
 • Hur minskar jag risken för smitta vid hijama
 • Personal Protective Equipment (PPE) for hijama

Del 6 - Praktiskt prov

Du ska utföra en hel hijamabehandling. Du får välja om du vill ta med dig en kund att utföra provet på alternativt om du vill göra det på en av dina kursdeltagare.

 

Grattis! Du får nu ett certifikat som intygar att du kan utföra hijama på ett säkert och professionellt sätt.

Kurstillfällen

Stad Datum
Stockholm Kontakta oss för kommande kurstillfällen
Malmö Kontakta oss för kommande kurstillfällen
Göteborg Kontakta oss för kommande kurstillfällen
Registrera dig

Vad är Hijama?

Koppning är en metod som behandlar blockeringar genom applicering av vakuumkoppar som skapas antingen genom värme eller sug (pump). Koppning har används som hälsobehandling i tusentals år. Koppning är framförallt känt som en behandlingsmetod inom kinesisk medicin men har historiskt sett använts för dess hälsofrämjande effekter över hela världen. De äldsta medicinska skrifter man hittat som behandlar koppning är daterade till ca 1550 f.Kr. och heter Ebers Papyrus. Skrifterna har funnits i Egypten.

Betydelsen av ordet hijama på arabiska är ”att suga”. När man utför hijama placerar man en eller flera koppar på kroppen genom att ta bort all luft inne i koppen och på så sätt skapa ett vakuum. Man rispar därefter huden lätt för att få ut det blod som inte är friskt.

Det finns olika sorters koppningsterapi/hijama.